dijous, 17 d’abril de 2008

Les Noves Tecnologies a les Escoles

Noves Tecnologies a les Aules? Aquest és un aspecte molt relatiu ja que en la majoria d'escoles les noves tecnologies no hi son presents. Com a mínim, a les escoles que jo conec, les noves tecnologies volen dir: posar les cançons amb cassette (en algunes), tindre un ordinador a l'aula sense connexió a internet i amb escassos programes educatius, evidentment sense PDI (Pisarra Digital Interactiva), ni TabletPC ... A més a més les poques tecnologies que tenen a l'aula són força antigues (a la meva escola de pràctiques l'ordinador és de 1994) i això suposa que no funcionen bé i a més no se'ls pot instal·lar programes interessants i novedosos.
Per tant, confio, en que poc a poc les escoles vaigin invertint en les noves tecnologies, i que poc a poc siguin unes realitats en les aules.

En aquest vídeo ens expliquen com utilitzar les noves tecnologies a l'aula amb l'ajut d'una PDI, i a més ens posen damunt la taula el tema de que els mestres comparteixin els recursos mitjançant aquestes tecnologies.